Headerbild

Letzte Odemzoch

Künstler:
Björn Heuser
Musik & Text:
Björn Heuser
Verlag:
HEUSERMUSIK, GMO Publishing
Album:
Himmel övver Kölle (2018)

Songtext:
 

Et es kalt em Sommer, un der Winter es wärm,
do häs unbändije Hunger, wells alles un noch mieh sinn.
Jierije brunge Auge, e Stoffdier em Ärm
dat es su jeborje bei dir, wie do bei mir janz deef drin.

Ich well nit vill, hatt em Leeve jenoch,
ich well nur, dat do mich noch kenns un jän häs,
bei mingem letzte Odemzoch.

Ding Welt weed sich driehe, manchmol schneller als ming,
dat es völlig in Oodnung, brengk et aff un zo och Ping.
Du bes janz am Anfang, ich hoff ich han dir e Bettche jemat,
en däm et dir jot jeiht, hück un morje, un bes zom letzte Daach.

Ich well nit vill…